Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.frpneu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
Kontaktní údaje
Název e-shopu: www.frpneu.cz 
 
Provozovatel: FLEKC s.r.o. 
 
Sídlo: Dany Medřické 1001, 252 64 Velké Přílepy  
 
IČ: 27458920 
DIČ: CZ27458920  
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113667 
 
Telefon: +420 777 889 869 
E-mail: info@frpneu.cz  
 
Kontaktní adresa: Ke statkům 16, 252 65 Tursko 
Seznam provozoven:

Ke statkům 16, 252 65 Tursko 
Provozní doba: Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00 hod., Sobota (březen - duben, říjen - listopad): 09:00 - 15:00 hod.

U Vlečky 1046, 664 42 Modřice, Brno-venkov

Provozní doba: Pondělí - Pátek: 8:00 - 17:00 hod.

 

Bankovní spojení pro úhradu objednávek

Prosíme převádět na následující bankovní účet:

č. 2384734001/5500 

Údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ8455000000002384734001
SWIFT: RZBCCZPP

Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

Zboží Vám bude doručeno po obdržení platby.

Vaše objednávka nebude vyřízena, dokud neobdržíme platbu.

V případě, že Vám nedorazil e-mail či zapoměli jste číslo objednávky pro var. symbol a správnou částku k převodu, kontaktujte nás telefonicky na výše uvedením telefonním čísle čí e-mailové adrese a tyto údaje Vám poskytneme.

 

Další bankovní spojení:

- CZK FioBanka. Číslo účtu: 2600616131/2010

- EUR, USD Raiffeisenbank. Číslo účtu: 2384734001/5500

  IBAN: CZ8455000000002384734001

  SWIFT: RZBCCZPP

- EUR Commerzbank AG. Číslo účtu: 0322714700/6200

  IBAN: DE35 8504 0000 0322 7147 00

- EUR FioBanka. Číslo účtu: 2500616134/2010

  IBAN: CZ8720100000002500616134

  SWIFT: FIOBCZPP

- EUR Sparkasse ON. Číslo účtu: 232061874/SP

  IBAN: DE52 8505 0100 0232 0618 74

  SWIFT: WELADED1GRL


Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  
 
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:

- hotově nebo kartou při převzetí na pobočkách Tursko a Modřice

- hotově na pobočce Praha 6 a Praha 3

- na dobírku (kartou/hotově) při převzetí od kurýra

- převodem na bankovní účet předem

- odloženou platbou přes Twisto nebo Mall Pay

- přes splátkový kalendář HelloBank! Info najdete zde

. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. 
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  
 
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  
 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 
 
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

      
Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.  
 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.  
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.  
   
Cena a způsob doručení - informace zde 
 
Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 5 % z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny. 
 
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy  
Kupující může odstoupit od smlouvy do 21 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 21denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
 
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 
 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 
Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde 
 
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.  
 
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

      
Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  
 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.  
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
 
Zákonná práva z vad 
 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 
 
•    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
•    bezplatné odstranění vady opravou;  
•    přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
•    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.  
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
 
U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.         
   
Formulář ke stažení zde. 
 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 
Ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. 
 
Identifikační a kontaktní údaje správce 
 
Společnost: FLEKC s.r.o. 
Sídlo: Dany Medřické 1001, 252 64 Velké Přílepy 
IČ: 27458920 
DIČ: CZ27458920 
Telefon: +420 777 889 869 
E-mail: info@frpneu.cz  
Kontaktní adresa: Ke statkům 16, 252 65 Tursko  
Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování 
 
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě bezhotovostní platby). 
 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 
 
Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů 
 
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům: 
 
    a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo; 
    b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán. 
 
Doba uložení 
 
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. 
 
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 
 
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 
 
Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům 
 
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: 
    a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; 
    b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; 
    c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; 
    d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 
    e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 
    f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. 
 
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti. 
 
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. 
 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

    
Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 
 
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. 
 
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.   
 
Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 
 
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  
 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 
Odběr ojetých pneumatik 
 
Kupující může po telefonické nebo písemné dohodě objednat u prodávajícího bezplatný odběr ojetých pneumatik v rámci České republiky, který bude zajištěn přepravním partnerem prodávajícího. Níže je uveden seznam partnerských pneuservisů: 


FR PNEU, Ke statkům 16, 252 65 Tursko,

FR PNEU, U Vlečky 1046, 664 42 Modřice, Brno-venkov,
Jaroslav Bečak, Na Letné 623, 783 53 Velká Bystřice 
Petr Kamenář, Kapitana Jaroše 1552, 413 01 Roudnice nad Labem 
Autoservis Jaroslav Jajčík s.r.o., Dýšina 297, 330 02 Dýšina 
Autopneuservis, Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary 
Jaroslav Novotný, Na Vyhlídce 109, 273 51 Červený Újezd 
Petr Brejcha, Zákovany 29, 273 28 Otvovice 
Pneuservis Bílý & syn s.r.o., Kamenice 747/2, 625 00 Brno 
Jakub Seidl, Laurinova 92, 293 01 Mladá Boleslav 
David Patala, Zahunní 361, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
AUTORONA s.r.o., Drážní 11, 627 00 Brno 
Milan Bobek, Skalice 180, 671 71 Skalice 
Gabriel Sarofin, Velkomoravská 77 (areál ZZN), 695 01 Hodonín 
Autocentrum RK cb s.r.o., U Jeslí 1, 370 01 České Budějovice 
TOLIMA CZECH expres s.r.o., U stadiónu 4 (areál naproti), 779 00 Olomouc 
Jaroslav Opočenský, Obvodová 759/13, 400 07 Ústí nad Labem 
SUZONEX s.r.o., Skryjova 1606/8, 614 00 Brno 
PNEU - DRTIKOL s.r.o., Horní Libchavy 218, 561 16 Libchavy  
Hp Auto, U Elektry, 190 00 Praha 9 
SJ Trade, s.r.o., Hlavní 1, 252 42 Jesenice 
Tomáš Vanča, Hrádek nad Nisou 318, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Jiří Petrik, Elišky Krásnohorské 3105, 438 01 Žátec 
Pneupremium.cz, Čechova 239, 388 01 Blatná 
Racing Line CZ s.r.o., Vážní 908, 500 03 Hradec Králové 
Bruno Peperník, Autoservis, Lipnická 528, 753 61 Hranice 
Pneu Stěhule, Petroupec 12, 256 01 Benešov 
Pneuservis Eva, Libochov 75, 294 42 Dobrovice 
Auto IMBA s.r.o., Slévačská 494/3, 190 00 Praha 9 
Pneu TOPKB s.r.o. Týnecká 815/26, 779 00 Olomouc - Holice 
Pneservis Florýk s.r.o., Kralická 5040/3, 796 01 Prostějov 
Pneuman Distribuce s.r.o., Chvalšinská 168, 381 01 Český Krumlov 
Auto-moto servis StarCar, Nad Nádrží 396, 538 25 Nasavrky 
BK pneu (Jiří Ballarin), Opavská 62, 747 22 Dolní Benešov - Zábřeh 
Havlíček Václav (pneuservis), Vápno 18, 533 16 Vápno 
Pneuservis J&R Kopecký, Hemy 809, 757 01 Valašské Meziříčí 
Pneumatiky Kvapil (Jaroslav Kvapil), Dolní Třešňovec 32, 563 01 Lanškroun 
Tire at Globus - Mamiňák Lukáš, Poděbradská 293, 530 09 Pardubice 
Pneuservis David Dušek, Na Břehu 63, 463 11 Liberec 
Jiří Palička - REPAS Robousy, Robousy 28, 506 01 Jičín 
PNEUSERVIS Bystřice pod Hostýnem (Tomaš Duroň), Přerovská 89 (býv. areál LIDRUKOV) 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Rychlov  
Pneuservis Tomáš Fúzik, Potoční 6, 682 01 Vyškov 
Pneuservis T&T s.r.o., Na Návrší 1882, 735 41 Petřvald u Karviné 
Pneuservis Štekl, Hřbitovní 2605, 415 01 Teplice 
Pneuservis Josef Hanzal, Rudolfovská 164, 370 01 České Budějovice 
Warspite s.r.o., Horská 288, 541 02 Trutnov 
TruckTrans Mazourek s.r.o., Smečno 374, 273 05 Smečno  
Roman Daněk, Pražská 2244, 580 01 Havlíčkův Brod 
Rostislav Kniezek (Global Pneu), Podvojná 816, 735 31 Bohumín  
Avtoservis Marek Navrátil, Hybešova 650, 682 01 Vyškov 
Pneuservis Autodílna Pavel Drapač, Okružní 1659, 676 02 Moravské Budějovice 
Auto Bílá Hora, Bělohorská 967/210, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
Refinishing Cars Autolakýrnické práce Jiří Bureš, Nádražní 22, 763 21 Slavičín 
Lubor Kundera Pneuservis Palackého 1385, 769 01 Holešov 
Pneubazar-Pneuservis Jozef Wagner, Velký Beranov 312, 588 21 Velký Beranov 
Pneu Hanuš, Kunčice nad Labem 22, 543 61 Kunčice nad Labem 
RPG Recycling, s.r.o. Vazová 2143 688 01 Uherský Brod
RPG Recycling, (Bussiness Park) U Továren 31 102 00 Praha 10 - Hostivař
DBS-servis transport s.r.o., Nádražní 785, 273 24 Velvary

TYREL SERVICES s.r.o., Nádražní 1114, 43001 Chomutov

SKOM Company s.r.o., Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6 - Ruzyně (Pneuservis v areálu za obchodem WOODCOTE)

AUTOCAR online s.r.o., Rakodavy 222, 783 75 Věrovany

TTYRES s.r.o., Areál zemědělského družstva, Živanice 206, 533 42 Živanice

Pneuservis Řevničov (Marek Quaiser), Husova 535, 270 54 Řevničov

Michal Černý, Obchod, Nádražní 21, 252 63 Roztoky

Tomáš Kříž, Autoservis, Suchdolská 1054, 252 62 Horoměřice

RP trading SE., Pneuservis, Důl ČSA 429, 270 Rynholec

Jiří Vacek, Pražská 208/871 41801 Bílina

Martina Hořinkova, Pneuservis, Mračkova 5, 143 00 Praha 4

Stanislav Hlinica, Poustka 27, 439 07 Peruc

TRUCKTRANS Mazourek s.r.o., Areál ul. U zámku, 273 05 Smečno

VALATRANS s.r.o., Autodoprava, Liptál 483, 756 31 Liptál

ZAKOTRANS s.r.o., Areál Pentas, Na Závisti, 508 01 Hořice

Michal Chalupa, Pneuservis, Hlavnoská 146, 277 14 Dřísy

NEJDRAŽŠÍPNEU.CZ odštěpný závod, Bílkova 855/19, 110 00 Praha

Patrik Bohdálek, Pneuservis, Pavlice 204, 671 56 Pavlice

Vitalij Kozovy, Areál Krušnohorských strojíren, Řetenická 133, 415 01 Teplice

Pneuservis - Rudolf Doleček, Koliště 59, 602 00 Brno

Pneuservis Zdeněk Vitešník, Záviškova 1177, Velké Meziřiči 594 01

Pneuservis Holub, Rychaltice 119, Hukvaldy 739 46

Pavla Tomicová, Kutnohorská 24, Kostelec nad Černými Lesy 281 63

Autodoprava Nicola Kudrnová, Malířský koutek 813/9, Ústí nad Labem 400 01

Pneuserivs Oldřich Krupička, Ledce 115, Smečno 273 05

A-Express s.r.o., Štefaníkova 300/22, Plzeň 326 00

Petr Peiger, V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou  278 01

Jiří Portlík, Tyršova 227, 570 001 Litomyšl

Václav Florián, Osvobození 212/9, 16500 Praha 6 - Suchdol

Pneuservis Štekl, Hřbitovní 2605, 415 01 Teplice

Petr Kamenář, Nádražní 785, 273 24 Velvary

Oleksandr Matyash, U větrolamu 1802/b, 184 00 Praha  8- Kobylisy

D.GOR s.r.o., Autopneuservis, Plynarenska 2, 36001 Karlovy Vary


Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků 
 
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího. 
 
Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. 
 
Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží. 
 
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 
 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2019.

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 1. února 2019 do 31. ledna 2020.   
V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

 

Od 24.03.2020 je možné pro platbu využívat služeb Twisto.

 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

 

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

 

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

 

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

 

Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.