Tyto stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: FLEKC s.r.o.
Sídlo: Dany Medřické 1001, PSČ 252 64
IČO: 27458920
DIČ: CZ27458920
Spisová značka: C 113667 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: +420 777 889 869
Email: info@frpneu.cz
Kontaktní adresa: Ke statkům 16 Tursko, PSC 25265

Provozní doba: 9:00 – 18:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

2. Informace a objednávka

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží a mají informativní charakter.

 

2.1 Objednávka

Použijte formulář pro výběr parametrů pneumatiky a zobrazte nabídku. Kliknutím na název položky se zobrazí její detailní popis a foto. Kliknutím na ikonu košíku přidáte položku do košíku. Pokračujte v nákupu. Nákup dokončíte po kontrole Vašeho košíku vyplněním a odesláním závěrečného formuláře. Přijetí Vaši objednávky bude potvrzeno e-mailem do 24 hodin, potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy Vám přijde e-mailem do 48 hodin a zboží bude odesláno v co nejkratším možném termínu. Potvrzení přijetí objednávky není návrhem kupní smlouvy. Pokud dojde ke změně nebo v případě, že objednané zboží nebude skladem, domluvíme s Vámi individuální termín dodání nebo nabídneme Vám vhodnou alternativu. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost svého zájmu o koupi a souhlas s obchodními podmínkami e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky po dokončení nebo nedorazí potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

 

2.2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá okamžikem doručení potvrzení přijetí objednávky a návrhu kupní smlouvy na emailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo telefonickým potvrzením.

 

3. Doručování zboží a cena

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 1 pracovního dne od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději další pracovní den. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím nebo ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

3.1. Cena a způsob doručení

Dobírka: Platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. U našich dopravců DPD a PPL je možné dobírku uhradit platební kartou nebo hotovostí přímo řidiči při převzetí zásilky.

Hotovost: Pro osobní odběry je určena hotovostní úhrada. Osobní odběr je možný pouze po vyzvání operátorem zákaznického servisu, neboť zboží je uloženo ve více logistických skladech v ČR.

Platba předem: Platba na základě proforma faktury před závozem nebo osobním odběrem.

Cena za přepravu je 75 Kč (včetně DPH) po ČR a 6 EUR na Slovensko za 1 kus. Cena za dopravu činí 75 Kč/ks za osobní pneumatiky a alu kola a 250 Kč/ks u nákladních pneumatik. Cena za přepravu čelního skla je 350 Kč (včetně DPH) po ČR a 35 EUR na Slovensko za 1 kus.

V případě objednání pouze jednoho kusu osobních pneumatik a alukol bude automaticky účtován poplatek za dopravu ve výši 150 Kč/ks a na Slovensko 12 EUR; u nákladních pneumatik - 500 Kč po ČR a 50 EUR na Slovensko.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv, u nichž došlo k objednání atypických rozměrů.

 

5. Práva a povinnosti z vadného zboží

5.1. Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

5.2. Zákonná práva z vad

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě.

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

9. Odběr ojetých pneumatik

Zákazník má právo po telefonické nebo písemné dohodě objednat bezplatný odběr ojetých pneumatik z ČR, který bude zajištěn našim přepravním partnerem. Dále je uveden seznam partnerských pneuservisu:

 • Jaroslav Bečak, Na letné 623, Velká Bystřice 783 53  IČ:87724332
 • Petr Kamenář, Kapitana Jaroše 1552, Roudnice nad Labem 413 01 IČ:64012620
 • Autoservis Jaroslav Jajčík s.r.o. Dýšina 297 330 02 IČ: 04510305
 • Autopneuservis, Plynarenska 2, Karlovy Váry 360 01
 • Jaroslav Novotný Na Vyhlídce 109 273 51 Červený Újezd
 • Petr Brejcha, Zákovany 29 Otvovice 273 28 
 • Pneuservis Bílý & syn s.r.o., Kamenice 747/2 625 00 Brno
 • Jakub Seidl, Laurinova 92, 293 01 Mladá Boleslav
 • David Patala, Zahunní 361 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 • AUTORONA s.r.o., Drážní 11, 62700, Brno
 • Milan Bobek, Skalice 180, 67171, Skalice
 • Gabriel Sarofin, Velkomoravská 77 (arál ZZN), 69501, Hodonín
 • Autocentrum RK cb s.r.o., U Jeslí 1, 37001, České Budějovice
 • SYCOREX CR s.r.o, Bělčice u Ostředka 23, 257 24
 • TOLIMA CZECH expres s.r.o., U stadiónu 4 (areál naproti), 77900, Olomouc
 • Jaroslav Opočenský, Obvodová 759/13, 400 07 Ústí nad Labem
 • SUZONEX s.r.o., Skryjova 1606/8, 614 00 Brno
 • PNEU - DRTIKOL s.r.o. Horní Libchavy 218, 561 16 Libchavy 
 • Hp Auto, U elektry, Praha 9
 • SJ Trade,s.r.o., Hlavní 1,252 42  Jesenice
 • Tomáš Vanča, Hrádek nad Nisou 318, 463 34
 • Jiří Petrik, Elišky Krásnohorské 3105, 438 01, Žátec
 • Pneupremium.cz  Čechova 239  388 01, Blatná
 • Racing Line CZ s.r.o. Vážní 908, 500 03 Hradec Králové
 • Bruno Peperník, Autoservis, Lipnická 528, Hranice 753 61
 • Pneu Stěhule, Petroupec 12, 256 01 Benešov
 • Pneuservis Eva, Libochov 75, Dobrovice 29442
 • Auto IMBA s.r.o., Slévačská 494/3, Praha 9 19000
 • Pneu TOPKB s.r.o. Týnecká 815/26, 77900 Olomouc, Holice
 • Pneservis Florýk s.r.o. Kralická 5040/3, 79601 Prostějov
 • Pneuman Distribuce s.r.o. Chvalšinská 168, 381 01 Český Krumlov
 • Auto-moto servis StarCar - Nad Nádrží 396, 538 25 Nasavrky
 • BK pneu (Jiří Ballarin) Opavská 62, Zábřeh, 74722 Dolní Benešov
 • Havlíček Václav (pneuservis) Vápno 18, 53316 Vápno
 • Pneuservis J&R Kopecký Valašské Meziříčí 75701, Hemy 809
 • Pneumatiky Kvapil, (Jaroslav Kvapil) Dolní Třešňovec 32. Lanškroun. 563 01
 • Tire at Globus - Mamiňák Lukáš Poděbradská 293, 530 09 Pardubice VII
 • Pneuservis David Dušek Na Břehu 63, Liberec 463 11
 • Jiří Palička - REPAS Robousy, Robousy 28, 506 01 Jičín
 • PNEUSERVIS Bystřice pod Hostýnem (Tomaš Duroň) Přerovská 89 - býv.areál LIDRUKOV 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Rychlov 
 • Pneuservis Tomáš Fúzik Potoční 6, Vyškov 682 01
 • Pneuservis T&T s.r.o. Na Návrší 1882 735 41 Petřvald u Karviné
 • Pneuservis Štekl Hřbitovní 2605, 41501 Teplice
 • Pneuservis Josef Hanzal Rudolfovská 164, 37001 České Budějovice
 • Warspite s.r.o. Horská 288 54102 Trutnov
 • TruckTrans Mazourek s.r.o. Smečno 374 27305 
 • Roman Daněk Pražská 2244 58001 Havličkův Brod
 • Rostislav Kniezek (Global Pneu) Podvojná 816, 73531 Bohumín 
 • Avtoservis Marek Navrátil, Hybešova 650 68201 Vyškov
 • Pneuservis Autodilna Pavel Drapač Okružní 1659 67602 Mor. Budejovice
 • Auto Bílá Hora  Bělohorská 967/210 16900 Praha 6-Břevnov
 • Refinishing Cars Autolakýrnické práce Jiři Bureš Nádražní 22 76321 Slavičin
 • Lubor Kundera Pneuservis Palackého 1385, 76901 Holešov
 • Pneubazar-Pneuservis Jozef Wagner Velký Beranov 312, 58821
 • Pneu Hanuš Kunčice n/L 22 54361 Kunčice n/L

 

10. Ostatní ujednání

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.